agenturamarie.cz
Komplexní řešení účetnictví firem i firem v konkurzu

Poskytované služby

Naším klientům nabízíme především tyto služby:

Vedení účetnictví
 

Vedení účetnictví

Tato služba zahrnuje především tyto činnosti:

Dále nabízíme dle zájmu klienta tyto služby:

Cena za služby:

Cena za služby se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem (sazba: 300,- Kč / hod) nebo podle množství dokladů (23,- Kč za položku).

Orientační ceny:

nahoru


Vedení účetnictví firem v konkurzu

Cena za služby se stanovuje paušálně po dohodě s klientem, kdy kritériem je časová náročnost prací a množství dokladů (při sazbě 300,- Kč/hod) nebo 23,- Kč za položku účetního deníku v případě vedení pouze účetnictví.

nahoru


Servis pro správce konkurzní podstaty

Pro správce konkurzní podstaty zajišťujeme při prohlášení konkurzu:

Cena za služby se stanovuje paušálně po dohodě s klientem, kdy kritériem je časová náročnost prací a množství dokladů (při sazbě 300,- Kč/hod).

nahoru


Vedení účetnictví neziskových organizací

Nabízíme vedení účetnictví neziskových organizací, jako jsou zájmová sdružení občanů, myslivecká sdružení apod. Vzhledem k povinnosti vedení účetnictví (původní termín podvojného účetnictví) pro zájmová sdružení od 1.1. 2005 můžeme pro vás tuto činnosti zajistit a to:

Cena za služby se stanovuje paušálně po dohodě s klientem, kdy kritériem je časová náročnost prací a množství dokladů (při sazbě 300,- Kč/hod) nebo 23,- Kč za položku účetního deníku v případě vedení pouze účetnictví.

nahoru


Vedení daňové evidence

Tato služba zahrnuje především tyto činnosti:

V případě zájmu poskytujeme tyto služby:

Cena za služby:

Cena za služby se stanovuje paušálně na základě dohody s klientem. Buď 300,- Kč/hod, nebo dle množství dokladů (13,- Kč za řádek peněžního deníku a knihy závazků a pohledávek).

nahoru


Vedení mzdové agendy

Tato služba zahrnuje především tyto činnosti:

Dále nabízíme dle zájmu:

Cena za služby:

Cena za standardní služby je 120,- Kč měsíčně za jednoho zaměstnance. Cena za nadstandardní služby závisí na zvláštní dohodě s klientem. Cena za zastupování při kontrolách se stanovuje jako násobek hodinové sazby zúčastněného zaměstnance (300,- Kč za hodinu) a počtu hodin, které tento zaměstnanec při kontrole strávil.

nahoru


Vedení účetnictví společenství vlastníků bytových jednotek

nahoru


Účetní poradenství

Tato služba zahrnuje především:

nahoru


Další servis pro klienta

Cena za služby:

Cena je vždy stanovena po dohodě s klientem a to na základě rozsahu a náročnosti zpracování.

Orientační ceny:

nahoru


Úklidové služby

nahoru

© Agentura Marie 2007  |  http://www.agenturamarie.cz  |  webdesign: Patrik Kölbl a Petr Beran